De nieuwe helden van China's milieustrijd

  • 11.03.2010
  • Floris-Jan van Luyn
43092067
uitvergroten
43092067

De vier hoofdpersonen in De Regenmakers zijn ondanks het feit dat het alledaagse mensen zijn geen van allen doorsnee Chinezen. Dat heeft te maken met hun lef. Als gewone burgers in een samenleving onder (milieu)druk durven zij hun ongenoegen over het milieu waarin zij leven kenbaar te maken aan hen die het horen willen.

Daarmee hebben drie van deze personages de aandacht weten te trekken van de nationale media, met alle gevolgen van dien. Op lokaal niveau worden zij gehaat, met name omdat de plaatselijke autoriteiten afhankelijk zijn van de ondernemingen waartegen deze burgers in opstand komen. Daardoor balanceert de strijd die zij voeren op een wankel evenwicht: een landelijke krant of televisiezender kan even bescherming bieden, maar weg van het nationale oog hebben de lokale autoriteiten vrij spel. Niet voor niets noemt milieu-activist Ma Jun (genoemd door het Amerikaanse Time als een van de 100 meest invloedrijke mensen ter wereld), hen de ‘Nieuwe Helden’ van China’s milieustrijd: gewone burgers die op durven te komen voor hun recht.

reacties